Beebrain-ի վերջին դասընթացները

Շտապիր գրանցվել՝ տեղերը սահմանափակ են

UX / UI  Դասընթաց սկսնակների համար

UX / UI Դասընթաց սկսնակների համար

UX / UI դասընթաց սկսնակների համար: Այս դասընթացի ընթացքում դուք կծանոթանաք դիզայնի նրբություններին, կանոններին, ուղղություններին ու տենդենցներին: Կտիրապետեք բոլոր անհրաժեշտ գործիքն...

ՏԵՍՆԵԼ ԱՎԵԼԻՆ