Black Light ֆոտոստուդիայի բրենդինգ: Տվյալ ընկերությունը դիրքավորվում է, որպես ընտանեկան ֆոտոստուդիա: Բերնդինգի լուծումներն ու գույներն էլ ընտրվել են այդ տրամաբանության մեջ: