Excelsior Nail Corner


Ձեզ ենք ներկայացնում SMM համագործակցություն Excelsior_Nail_Corner էլիտար գեղեցկության սրահի հետ:
Համագործակցության 90օրերի ընթացքում, օգտագործելով մասնագիտական գիտելիքները, կիրառելով մի շարք հմտություններ, գրանցել ենք բիզնեսի աճ, սրահի այցելուների անհամեմատ բարձր քանակ:Վերջինս հանգեցրել է նաև նոր աշխատատեղերի բացմանը:
5 և ավել տարիների փորձը, թույլ է տալիս մշակել ճիշտ ռազմավարություն,հեշտությամբ ընտրել թիրախային լսարան և կառուցել ճիշտ վիզուալ( վիզուալի հարցում հաճախորդի կարծիքին տրվում է կարևորություն):