Վեբ-կայք` տարատեսակ հանդիսություններ ու միջոցառումներ կազմակերպող ընկերության համար: Կայքի կառուցվածքի շնորհիվ հնարավոր է ամբողջական պատկերացում կազմել ծառայությունների բոլոր մանրամասների վերաբերյալ: Աշխատել ենք, որպեսզի կայքն առաջին հերթին լինի ինտուիտիվ ու բաց գույների մեջ, որպեսզի ավելի հեշտ ու արագ լինի կողմնորոշվելը:

Կայքում օգտագործվել է՝
CMS: WordPress
Լեզուներ՝ PHP, MySQL
Վեբ-գրադարաններ՝ Bootstrap, jQuery